participants

участници:


Университет по изкуства „Мохоли-Над”, Будапеща

 


Национална академия за театрално и филмово изкуство, София

 


Университет за изящни изкуства „Мимар Синан”, Истанбул

 


Национална художествена академия, София

 


Медиен колеж, Виборг, Дания

 


Нов български университет

 


Национален университет по изкуства, Букурещ

 


Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив

 


Университет по изкуства, Белград

 


Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 


Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 


Технологичен образователен институт, Атина

 


Академия за изкуства, Нови Сад


About this entry